ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΩ TAXISNET
Σημαντική σημείωση: Ο δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Oι αιτήσεις εγγραφών παιδιών που έγιναν μετά τις 15-6-2020 είναι εκπρόθεσμες.