ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΩ TAXISNET
Σημαντική σημείωση: Ο δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2021-2022 θα υποβάλλονται από 17/05/2021 έως και 07/06/2021

Ανακοίνωση για τις εγγραφές περιόδου 2021-2022